Ja też śmieję się, wiedząc, że Ty się śmiejesz – i w ten sposób śmiech nigdy nie znika ze świata. Nikos Kazandzakis

Wzór na powierzchnię wymiennika ciepła

Wzór na powierzchnię wymiennika ciepła ma postać:

\(F=\cfrac{Q}{k\cdot \Delta T_m}\)

gdzie:

\(F\) - powierzchnia wymiennika ciepła \([m^2]\),

\(Q\) - ciepło \([J]\),

\(k\) - współczynnik przenikania ciepła \([\cfrac{J}{m^2\cdot K}]\),

\(\Delta T_m\) - średnia logarytmiczna różnica temperatur wymiennika \([K]\).