Ale najbardziej kocham Cię za to, że jesteś. Grupa Elvis Presley

Wzór na pracochłonność robót

Wzór na pracochłonność robót ma postać:

\(P=\cfrac{M}{W_p}\)

gdzie:

\(P\) - pracochłonność,

\(M\) - ilość robót,

\(W_p\) - norma wydajności.