Najpiękniejszy dar to przebaczenie. Tam, gdzie nie chce się przebaczyć, od razu powstaje mur. Od muru zaś zaczyna się więzienie. Phil Bosmans

Wzór na prędkość masową odparowania wilgoci

Wzór na prędkość masową odparowania wilgoci ma postać:

\(w_A=\cfrac{\alpha}{r}\left(t_p-t_w\right)\)

gdzie:

\(w_A\) - prędkość masowa odparowania wilgoci \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\),

\(\alpha\) - współczynnik wnikania ciepła od pary przegrzanej do materiału \([\cfrac{kJ}{m^2\cdot s\cdot K}]\),

\(t_p\) - temperatura pary przegrzanej \([K]\),

\(t_w\) - temperatura powierzchni materiału (dla pracy pod ciśnieniem atmosferycznym można przyjąć tw=373,15K) \([K]\),

\(r\) - ciepło kondensacji pary \([\cfrac{kJ}{kg}]\).