Umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski. Maria Skłodowska-Curie

Wzór na prędkość obwodową w szczelinie

Wzór na prędkość obwodową w szczelinie ma postać:

\(\nu=\omega\cdot r\)

gdzie:

\(\nu\) - prędkość obwodowa w szczelinie \([\cfrac{m}{s}]\),

\(\omega\) - prędkość kątowa \([\cfrac{rad}{s}]\),

\(r\) - promień szczeliny ścinania \([m]\).