Najwspanialszym darem, który dobroć czyni innym jest to, że sprawia, że stają się dobrzy. Amelia Earhart

Wzór na prędkość opadania cząstek pod działaniem siły odśrodkowej

Wzór na prędkość opadania cząstek pod działaniem siły odśrodkowej ma postać:

\(u_o=\cfrac{d^2\rho_Su^2}{18\eta_Fr}\)

gdzie:

\(u_o\) - prędkość opadania cząstki pod działaniem siły odśrodkowej \([\cfrac{m}{s}]\),

\(d\) - średnica cząstki \([m]\),

\(\rho_S\) - gęstość cząstki \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(eta_F\) - lepkość ośrodka płynnego \([Pa\cdot s]\),

\(u\) - prędkość przepływu gazu przez cyklon \([\cfrac{m}{s}]\),

\(r\) - odległość danej cząstki pyłu od osi cyklonu \([m]\).