Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. Marek Aureliusz

Wzór na prędkość wiatru na dowolnej wysokości nad terenem

Wzór na prędkość wiatru na dowolnej wysokości nad terenem ma postać:

- dla elementów linii napowietrznej na wysokości \(h\leq 10\: m\)

\(v_h=v_R\)

- dla elementów linii napowietrznej na wysokości \(h>10\:m\)

\(v_h=k_T\ln\left(\cfrac{h}{z_o}\right)v_{mean}\)

gdzie:

\(v_h\) - prędkość wiatru na dowolnej wysokości nad terenem \([\cfrac{m}{s}]\),

\(v_R\) - prędkość odniesienia wiatru na wysokości 10 m nad rozpatrywanym terenem \([\cfrac{m}{s}]\),

\(k_T\) - współczynnik terenu \([-]\),

\(z_o\) - parametr chropowatości \([m]\),

\(h\) - wysokość nad terenem \([m]\),

\(v_{mean}\) - prędkość średnia wiatru \([\cfrac{m}{s}]\).