Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. Marek Aureliusz

Wzór na prędkość wypływu cieczy ze zbiornika przez mały otwór

Wzór na prędkość wypływu cieczy ze zbiornika przez mały otwór ma postać:

\(u_o=\sqrt{\cfrac{2g\left(H+\cfrac{p_o-p}{\rho_Lg}\right)}{1-\left(\cfrac{S}{S_o}\right)^2}}\)

gdzie:

\(u_o\) - prędkość wypływu cieczy ze zbiornika przez mały otwór \([\cfrac{m}{s}]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(H\) - wysokość słupa cieczy w zbiorniku \([m]\),

\(S_o\) - pole powierzchni zwierciadła \([m^2]\),

\(S\) - pole powierzchni otworu kołowego \([m^2]\),

\(p_o\) - ciśnienie początkowe \([Pa]\),

\(p\) - ciśnienie końcowe \([Pa]\),

\(\rho_L\) - gęstość cieczy \([\cfrac{kg}{m^3}]\).