Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór na proporcję między stratami ciepła, a ciepłem użytecznym

Wzór na proporcję między stratami ciepła, a ciepłem użytecznym ma postać:

\(n=\cfrac{R_G\left(\cfrac{t_z+t_p}{2}-t_{iD}\right)}{R_D\left(\cfrac{t_z+t_p}{2}-t_{iG}\right)}\cdot 100\)

gdzie:

\(n\) - proporcja między stratami ciepła, a ciepłem użytecznym \([-]\),

\(R_G\) - opór cieplny warstw podłogi powyżej rurek grzejnych \([\cfrac{m^2\cdot K}{W}]\),

\(R_D\) - opór cieplny warstw podłogi poniżej rurek grzejnych \([\cfrac{m^2\cdot K}{W}]\),

\(t_z\) - temperatura zasilania \([K]\),

\(t_p\) - temperatura powrotu \([K]\),

\(t_{iD}\) - temperatura poniżej podłogi grzejnej \([K]\),

\(t_{iG}\) - temperatura powyżej podłogi grzejnej \([K]\).