Miłość, która mnie uszczęśliwia to taka, którą mogę dzielić z tobą. Don Miguel Ruiz

Wzór na średni przekrój rury

Wzór na średni przekrój rury ma postać:

\(F_m=d_m\pi l\)

gdzie:

\(F_m\) - przekrój średni rury \([m^2]\),

\(d_m\) - średnia logarytmiczna średnic \([m]\),

\(l\) - długość rury \([m]\).