Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę. Pablo Picasso

Wzór na przekrój zastępczy ściany kulistej

Wzór na przekrój zastępczy ściany kulistej ma postać:

\(F_m=\sqrt{F_1F_2}\)

gdzie:

\(F_m\) - przekrój zastępczy ściany kulistej \([m^2]\),

\(F_1\) - przekrój wewnętrzny \([m^2]\),

\(F_2\) - przekrój zewnętrzny \([m^2]\).