Życie jest wspaniałe, należy tylko spoglądać na nie przez właściwe okulary. Alexandre Dumas

Wzór na przepustowość obliczeniową "krótkiej" rynny, ułożonej poziomo

Wzór na przepustowość obliczeniową "krótkiej" rynny, ułożonej poziomo ma postać:

\(Q_L=0,9\cdot Q_N\)

gdzie:

\(Q_L\) - przepustowość obliczeniowa "krótkiej" rynny, ułożonej poziomo \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(Q_N\) - nominalna przepustowość rynny \([\cfrac{dm^3}{s}]\).