Moja miłość równie jest głęboka jak morze, równie jak ono bez końca. Im więcej Ci jej udzielam, tym więcej czuję jej w sercu. William Szekspir

Wzór na roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną

Wzór na roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną ma postać:

\(Q_p=Q_{p,H}+Q_{p,W}\)

gdzie:

\(Q_p\) - roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną \([\cfrac{kWh}{rok}]\),

\(Q_{p,H}\) - roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system grzewczy i wentylacyjny \([\cfrac{kWh}{rok}]\),

\(Q_{p,W}\) - roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system do przygotowywania ciepłej wody \([\cfrac{kWh}{rok}]\).