Nikt nie może uniknąć zakochania. Stieg Larsson

Wzór na roczne zapotrzebowanie oleju opalowego na cele przygotowania ciepłej wody

Wzór na roczne zapotrzebowanie oleju opalowego na cele przygotowania ciepłej wody ma postać:

\(B_{cw}=\cfrac{\dot m_j\cdot N\cdot c_w\cdot \rho\cdot \left(t_{cw}-t_{zw}\right)\cdot 365}{W_u\cdot eta_{cw}}\)

gdzie:

\(B_{cw}\) - roczne zapotrzebowanie oleju opalowego na cele przygotowania ciepłej wody \([\cfrac{dm^3}{rok}]\),

\(\dot m_j\) - zużycie ciepłej wody na osobę i dobę \([-]\),

\(N\) - liczba osób korzystających z instalacji c.w. \([-]\),

\(W_u\) - użytkowa wartość opałowa oleju \([\cfrac{kJ}{dm^3}]\),

\(c_w\) - ciepło właściwe wody \([\cfrac{kJ}{kg\cdot K}]\),

\(t_{cw}\) - temperatura ciepłej wody \([^oC]\),

\(t_{zw}\) - temperatura zimnej wody \([^oC]\),

\(\rho\) - gęstość wody \([\cfrac{kg}{dm^3}]\),

\(\eta_{cw}\) - średnioroczna sprawność układu przygotowania ciepłej wody (ηcw=0,75)\([-]\).