Nienawiści nie można zniszczyć nienawiścią. Pominie ją tylko miłość. Takie jest odwieczne prawo. Budda

Wzory na równania Rabinowitscha

Poniższe równanie oparte jest na mechanizmie przepływu strumieni energii cieplnej pomiędzy stykającymi się elementami:

\(\Delta T= \cfrac{\mu WV}{4Jr\left(k_1+k_2\right)}\)

gdzie:

\(\Delta T\) - temperatura błyskowa,

\(r\) -średnica mikroobszaru styku nierówności,

\(W\) - obciążenie zewnętrzne,

\(J\) - mechaniczny równoważnik ciepła,

\(k_1\), \(k_2\) - współczynniki przewodności cieplnej,

\(V\) - prędkość ślizgania,

\(\mu\) - współczynnik tarcia.

Drugim równaniem Rabinowitscha jest równanie wykorzystujące związek procesu tarcia z energią powierzchniową:

\(\Delta T= \cfrac{9400\mu \gamma V}{J\left(k_1+k_2\right)}\)

gdzie:

\(\Delta T\) - temperatura błyskowa,

\(\mu\) - współczynnik tarcia,

\(\gamma\) - energia powierzchniowa,

\(J\) - mechaniczny równoważnik ciepła,

\(k_1\), \(k_2\) - współczynniki przewodności cieplnej.