Kochać i być kochanym bez warunków – to dla mnie najwyższy cel. Anthony Quinn

Równanie Babo

Równanie Babo wyrażone jest wzorem:

\(\cfrac{p_{rozp}-p_r}{p_{rozp}}=const\)

lub 

\(\cfrac{p_r}{p_{rozp}}=const\)

gdzie:

\(p_r\) - prężność par rozpuszczalnika nad roztworem w danej temperaturze \([Pa]\),

\(p_{rozp}\) - prężność par czystego rozpuszczalnika w danej temperaturze \([Pa]\).