Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie. Albert Camus

Wzór na równanie Newtona (współczynnik wnikania ciepła)

Wzór na równanie Newtona (współczynnik wnikania ciepła) ma postać:

\(Q=\alpha F\left(t_1-t_2\right)\tau\)

gdzie:

\(Q\) - ciepło oddane ścianie lub od niej odebrane \([J]\),

\(\alpha\) - współczynnik wnikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(F\) - powierzchnia ściany \([m^2]\),

\(t_1\) - temperatura rdzenia gazu\([K]\),

\(t_2\) - temperatura ściany \([K]\),

\(\tau\) - czas \([s]\).