Miłość – to światło, to niebo, to życie! Juliusz Słowacki

Wzór na rozpiętość przęsła równoważnego

Wzór na rozpiętość przęsła równoważnego ma postać:

\(L_R=\cfrac{\sqrt{\sum L_n^3}}{\sum L_n}\)

gdzie:

\(L_R\) - rozpiętość przęsła równoważnego \([m]\),

\(L_n\) - rozpiętość kolejnych przęseł w danej sekcji naciągowej (czyli na odcinku pomiędzy słupami podporowymi) \([m]\).