Bóg jest we wszystkim, co widzę, ponieważ jest w moim umyśle. Kurs Cudów

Wzór na sezonowe zapotrzebowanie paliwa

Wzór na sezonowe zapotrzebowanie paliwa ma postać:

\(B=\cfrac{Q}{W_u}\)

gdzie:

\(B\) - sezonowe zapotrzebowanie paliwa \([\cfrac{t}{a}]\),

\(Q\) - zapotrzebowanie na energię \([\cfrac{kWh}{a}]\),

\(W_u\) - użyteczna wartość opałowa \([\cfrac{kWh}{t}]\).