Kiedy myślę o moim Bogu, moje serce tańczy we mnie dla radości, a wtedy moja muzyka również musi tańczyć. Joseph Haydn

Wzór na siłę niezbędną do zapewnienia szczelności

Wzór na siłę niezbędną do zapewnienia szczelności ma postać:

\(P''=\pi bDq\)

gdzie:

\(P''\) - siła niezbędna do zapewnienia szczelności \([N]\),

\(b\) - szerokość podkładki \([m]\),

\(D\) - średnia średnica podkładki \([m]\),

\(q\) - minimalny ścisk jednostkowy na powierzchnię uszczelki \([\cfrac{N}{m^2}]\).