Nie troskajcie się, nie dajcie ogarnąć zwątpieniu, bo będzie z wami Jego łaska, ona was ustrzeże. Maria Magdalena

Wzór na siłę niezbędną do zapewnienia szczelności

Wzór na siłę niezbędną do zapewnienia szczelności ma postać:

\(P''=\pi bDq\)

gdzie:

\(P''\) - siła niezbędna do zapewnienia szczelności \([N]\),

\(b\) - szerokość podkładki \([m]\),

\(D\) - średnia średnica podkładki \([m]\),

\(q\) - minimalny ścisk jednostkowy na powierzchnię uszczelki \([\cfrac{N}{m^2}]\).