Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór na siłę oporu ośrodka dla cząstki kulistej

Wzór na siłę oporu ośrodka dla cząstki kulistej ma postać:

\(R=\lambda\cfrac{\pi d^2}{4}\cdot \cfrac{u_o^2}{2}\rho_F\)

gdzie:

\(R\) - siła oporu ośrodka dla cząstki kulistej \([N]\),

\(\lambda\) - współczynnik oporu ośrodka \([-]\),

\(d\) - średnica cząstki \([m]\),

\(\rho_F\) - gęstość ośrodka płynnego \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(u_o\) - stała prędkości opadania cząstki \([\cfrac{m}{s}]\).