Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Mateusz Lewi

Wzór na simpleks temperaturowy

Wzór na simpleks temperaturowy ma postać:

\(\theta=\cfrac{T_f}{T_w}\)

gdzie:

\(\theta\) - simpleks temperaturowy \([-]\),

\(T_f\) - temperatura otoczenia \([K]\),

\(T_w\) - temperatura ścianki \([K]\).