Kochać i być kochanym bez warunków – to dla mnie najwyższy cel. Anthony Quinn

Wzór na smukłość efektywną

Wzór na smukłość efektywnąi ma postać:

\(\bar{\lambda}_{eff}=k\lambda\) - 

gdzie:

\(\bar{\lambda}_{eff}\) - smukłość efektywną \([-]\),

\(\lambda\) - smukłość względna \([-]\),

\(k\) - współczynnik smukłości efektynwej \([-]\).