Tak naprawdę Boga nie należy szukać poza sobą, bowiem on jest w nas, w naszej dobroci, miłości i poczuciu braterstwa. Edward Abramowski

Wzór na smukłość porównawczą

Wzór na smukłość porównawczą ma postać:

\(\lambda_p=84\sqrt{\cfrac{215}{f_d}}\)

gdzie:

\(\lambda\) - smukłość porównawcza \([-]\),

\(f_d\) - wytrzymałość obliczeniowa \([Pa]\).