Bóg jest we wszystkim, co widzę, ponieważ jest w moim umyśle. Kurs Cudów

Wzór na smukłość postaciową gałęzi elementu z przewiązkami

Wzór na smukłość postaciową gałęzi elementu z przewiązkami ma postać:

\(\lambda_v=\cfrac{l_1}{i_1}\)

gdzie: 

\(\lambda_v\) - smukłość postaciowa gałęzi elementu z przewiązkami \([-]\),

\(l_1\) - osiowy rozstaw przewiązek \([m]\)

\(i_1\) - promień bezwładności przekroju elementu \([m]\).