W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla Ciebie świat nie jest już taki sam, jak był do tej pory. Jiddu Krishnamurti

Wzór na smukłość postaciową gałęzi elementu ze skratowaniem

Wzór na smukłość postaciową gałęzi elementu ze skratowaniem ma postać:

\(\lambda_v=5,3\sqrt{\cfrac{A}{n\cdot A_{\alpha}}}\)

gdzie:

\(\lambda_v\) - smukłość postaciowa gałęzi elementu ze skratowaniem \([-]\),

\(A\) - pole przekroju całego elementu \([m^2]\),

\(n\) - liczba płaszczyzn skratowania w kierunku wyboczenia \([-]\),

\(A_{\alpha}\) - obliczany z poniższego wzoru:

\(A_{\alpha}=A_p\cdot \tan\alpha\leq A_p\)

przy czym:

\(A_p\) - pole przekroju krzyżulca lub krzyżulców w przedziale skratowania \([m^2]\),

\(\alpha\) - kąt między osiami krzyżulca i gałęzi \([^o]\).