Życie jest wspaniałe, należy tylko spoglądać na nie przez właściwe okulary. Alexandre Dumas

Wzór na smukłość wymiennika

Wzór na smukłość wymiennika ma postać:

\(S=\cfrac{L}{d}\)

gdzie:

\(S\) - smukłość wymiennika \([-]\),

\(L\) - długość wymiennika \([m]\),

\(d\) - średnica wewnętrzna rur \([m]\).