W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla Ciebie świat nie jest już taki sam, jak był do tej pory. Jiddu Krishnamurti

Wzór na smukłość względną zwichrzenia

Wzór na smukłość względną zwichrzenia ma postać:

- wzór ogólny

\(\bar{\lambda_L}=1,15\sqrt{\cfrac{M_g}{M_{cr}}}\)

- wzór uproszczony dotyczący belek o bisymetrycznym przekroju dwuetowym swobodnie podpartych w sposób widełkowy i obiążanych momentami na podporach

\(\bar{\lambda_L}=0,045\sqrt{\cfrac{l_o\cdot h\cdot \beta \cdot f_d}{b\cdot t\cdot 215}}\)

gdzie:

\(\bar{\lambda_L}\) - smukłość względna zwichrzenia \([-]\),

\(M_g\) - moment zginający od obciążeń o wartości obliczeniowej \([N\cdot m]\),

\(M_{cr}\) - moment krytyczny \([N\cdot m]\),

\(l_o\) - rozpiętość belki \([m]\),

\(h\) - wysokość belki \([m]\),

\(f_d\) - wytrzymałość obliczeniowa stali \([Pa]\),

\(b\) - szerokość pasa (stopki) belki \([m]\),

\(t\) -  grubość pasa (stopki) belki \([m]\),

\(\beta\) - współczynnik korekcji wartości momentu zginającego belkę \([-]\).