Chcąc doznać pełni szczęścia, trzeba je dzielić z kimś drugim. Mark Twain

Wzór na sprawdzenie nośności elementów ściskanych osiowo

Wzór na sprawdzenie nośności elementów ściskanych osiowo ma postać:

\(\cfrac{N}{\varphi\cdot N_{Rc}}\leq 1\)

gdzie:

\(N\) - siła ściskająca o wartości oblieczeniowej \([N]\),

\(\varphi\) - współczynnik wyboczeniowy \([-]\),

\(N_{Rc}\) - nośność obliczeniowa przekroju przy ściskaniu \([N]\).