Wszystko jest powiązane ze wszystkim innym. Leonardo da Vinci

Wzór na sprawdzenie nośności elementu zginanego jednokierunkowo względem osi największej bezwładności przekroju

Wzór na sprawdzenie nośności elementu zginanego jednokierunkowo względem osi największej bezwładności przekroju ma postać:

\(\cfrac{M}{\varphi_L\cdot M_R}\leq 1\)

gdzie:

\(M\) - moment zginający od obciążeń o wartości obliczeniowej \([N\cdot m]\),

\(\varphi_L\) - współczynnik zwichrzenia \([-]\),

\(M_R\) - nośność obliczeniowa przekroju przy zginaniu jednokierunkowym \([N]\).