Kiedy myślę o moim Bogu, moje serce tańczy we mnie dla radości, a wtedy moja muzyka również musi tańczyć. Joseph Haydn

Wzór na sprawność cyklonu

Wzór na sprawność cyklonu ma postać:

\(E=\cfrac{C_1-C_2}{C_1}\)

gdzie:

\(E\) - sprawność cyklonu \([-]\),

\(C_1\) - stężenie początkowe pyłu w gazie \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(C_2\) - stężenie końcowe pyłu w gazie \([\cfrac{kg}{m^3}]\).