"W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla Ciebie świat nie jest już taki sam, jak był do tej pory." Jiddu Krishnamurti

Wzór na sprawność energetyczną instalacji suszarniczej z paleniskiem

Wzór na sprawność energetyczną instalacji suszarniczej z paleniskiem ma postać:

\(\eta_{IS}=\cfrac{rW_A}{W_pQ_p}\)

gdzie:

\(\eta_{IS}\) - sprawność energetyczna instalacji suszarniczej z paleniskiem \([-]\),

\(r\) - ciepło parowania materiału \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(W_A\) - natężenie odparowania wilgoci \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(W_p\) - natężenie przepływu masy paliwa \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(Q_p\) - wartość opałowa paliwa \([\cfrac{kJ}{kg}]\).