Umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski. Maria Skłodowska-Curie

Wzór na sprawność indukowaną sprężarki

Wzór na sprawność indukowaną sprężarki ma postać:

\(\eta_i=\cfrac{l_t}{l_r}\)

gdzie:

\(\eta_i\) - sprawność indukowana sprężarki \([-]\),

\(l_t\) - jednostkowa techniczna praca sprężania izentropowego \([\cfrac{J}{kg}]\),

\(l_r\) - jednostkowa techniczna praca sprężania rzeczywistego \([\cfrac{J}{kg}]\).