"Nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha" Sokrates

Wzór na sprowadzone pole przekroju pojedynczego elementu osłabione otworami na złączki

Wzór na sprowadzone pole przekroju pojedynczego elementu osłabione otworami na złączki ma postać:

\(A_{\psi}=A_n\cfrac{0,8R_m}{R_e}\leq A\)

gdzie:

\(A_{\psi}\) - sprowadzone pole przekroju \([m^2]\),

\(A_n\) - pole najmniejszego płaskiego lub łamanego przekroju netto osłabionego otworami \([m^2]\),

\(A\) - pole przekroju (brutto) elementu \([m^2]\),

\(R_m\), \(R_e\) - właściwości wytrzymałościowe stali.