Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór na średni czas przebywania cząstek materiału w suszarce

Wzór na średni czas przebywania cząstek materiału w suszarce ma postać:

\(\tau_{śr}=\cfrac{V_m\rho_m}{W}=\cfrac{m_z}{W}\)

lub

\(\tau_{śr}=\cfrac{m_z}{0,5(W_1+W_2)}\)

gdzie:

\(\tau_{śr}\) - średni czas przebywania cząstek materiału w suszarce \([s]\),

\(V_m\) - objętość materiału \([m^3]\),

\(\rho_m\) - gęstość materiału \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(m_z\) - masa materiału w suszarce \([kg]\),

\(W\) - średnia wydajność masowa suszarki \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(W_1\) - przepustowość suszarki w odniesieniu do materiału wilgotnego \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(W_2\) - przepustowość suszarki w odniesieniu do materiału wysuszonego \([\cfrac{kg}{s}]\).