Cokolwiek jest, jest w Bogu i nic bez Boga nie może być, ani dać się pojąć. Baruch Spinoza

Wzór na średnią logarytmiczną entalpii składnika gazowego dyfundującego

Wzór na średnią logarytmiczną entalpii składnika gazowego dyfundującego ma postać:

\(\Delta i_{gm}=\cfrac{\Delta i_{g2}-\Delta i_{g1}}{\ln\cfrac{\Delta i_{g2}}{\Delta i_{g1}}}\)

gdzie:

\(\Delta i_{gm}\) - średnia logarytmiczna entalpii składnika gazowego dyfundującego \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(\Delta i_{g1}\) , \(\Delta i_{g2}\) - skrajne spadki entalpii składnika gazowego \([\cfrac{kJ}{kg}]\).