Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie. Albert Camus

Wzór na średnią logarytmiczną entalpii składnika gazowego dyfundującego

Wzór na średnią logarytmiczną entalpii składnika gazowego dyfundującego ma postać:

\(\Delta i_{gm}=\cfrac{\Delta i_{g2}-\Delta i_{g1}}{\ln\cfrac{\Delta i_{g2}}{\Delta i_{g1}}}\)

gdzie:

\(\Delta i_{gm}\) - średnia logarytmiczna entalpii składnika gazowego dyfundującego \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(\Delta i_{g1}\) , \(\Delta i_{g2}\) - skrajne spadki entalpii składnika gazowego \([\cfrac{kJ}{kg}]\).