Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to oznacza tylko tyle, że koncentrujesz się na tym, czego nie masz. W przeciwnym razie musiałbyś doświadczać błogostanu. Anthony de Mello

Wzór na średnią logarytmiczną różnicę temperatur wymiennika

Wzór na średnią logarytmiczną różnicę temperatur wymiennika ma postać:

\(\Delta T_m=\cfrac{\Delta T_2'- \Delta T_1'}{\ln\cfrac{\Delta T_2'}{\Delta T_1'}}\)

gdzie:

\(\Delta T_m\) -  średnia logarytmiczna różnica temperatur wymiennika \([deg]\),

\(\Delta T_1'\) - różnica temperatur wyjściowych (dla współprądu) lub różnica temperatury wyjściowej i wejściowej (dla przeciwprądu) \([deg]\),

\(\Delta T_2'\) - różnica temperatur wejściowych (dla współprądu) lub różnica temperatury wejściowej i wyjściowej (dla przeciwprądu) \([deg]\).