Nikt nie jest naprawdę mocny, dopóki nie widzi, jak wszystko może być zabawne. Ken Kesey

Wzór na średnią różnicę temperatury dla grzejników zasilanych wodą

Wzór na średnią różnicę temperatury dla grzejników zasilanych wodą ma postać:

\(\Delta t_g=\cfrac{t_z+t_p}{2}-t_i\)

gdzie:

\(\Delta t_g\) - średnia różnica temperatury dla grzejników zasilanych wodą \([^oC]\),

\(t_z\) - obliczeniowa temperatura wody zasilającej grzejnik \([^oC]\),

\(t_p\) - obliczeniowa temperatura wody powrotnej z grzejnika \([^oC]\),

\(t_i\) - obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu \([^oC]\).