Im wrażliwszy się stajesz, tym bardziej poszerza się twoje życie. Osho

Wzór na średnią wartość szybkości ścinania (wąska szczelina między cylindrami)

Wzór na średnią wartość szybkości ścinania (wąska szczelina między cylindrami) ma postać:

\(\dot\gamma_m=\cfrac{\Omega R}{R_2-R_1}=\cfrac{2\pi RN}{R_2-R_1}\)

gdzie:

\(\dot\gamma\) - średnia wartość szybkości ścinania (w przypadku wąskiej szczeliny między cylindrami) \([\cfrac{1}{s}]\),

\(R\) - promień wirującego cylindra \([m]\),

\(N\) - częstość obrotów wirującego cylindra \([\cfrac{1}{s}]\),

\(\Omega\) - prędkość kątowa \([\cfrac{rad}{s}]\),

\(R_1\) - promień cylindra wewnętrznego \([m]\),

\(R_2\) - promień cylindra zewnętrznego \([m]\).