Nie troskajcie się, nie dajcie ogarnąć zwątpieniu, bo będzie z wami Jego łaska, ona was ustrzeże. Maria Magdalena

Wzór na średnicę wewnętrzną rury wzbiorczej

Wzór na średnicę wewnętrzną rury wzbiorczej ma postać:

\(d=0,7\sqrt{V_u}\)

gdzie:

\(d\) - średnica wewnętrzna rury wzbiorczej \([mm]\),

\(V_u\) - pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego \([dm^3]\).