Nigdy nie skąp dobroci, choćby to był zwykły uśmiech na twojej twarzy. Mahomet

Wzór na średnie dobowe zużycie wody

Wzór na średnie dobowe zużycie wody ma postać:

\(Q_{śrd}=\cfrac{Q_r}{365}\)

gdzie:

\(Q_{śrd}\) - średnie dobowe zużycie wody \([\cfrac{m^3}{d}]\),

\(Q_r\) - roczne zużycie wody \([\cfrac{m^3}{rok}]\).