"W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla Ciebie świat nie jest już taki sam, jak był do tej pory." Jiddu Krishnamurti

Wzór na stopień dostarczania sprężarki

Wzór na stopień dostarczania sprężarki ma postać:

\(\lambda=\cfrac{\dot V_r}{V_{sk}n}=\lambda_V\lambda_D\lambda_T\lambda_N\)

gdzie:

\(\lambda\) - stopień dostarczania sprężarki \([-]\),

\(\dot V_r\) - rzeczywista wydajność objętościowa sprężarki \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(V_{sk}\) - objętość skokowa \([m^3]\),

\(n\) - prędkość obrotowa sprężarki \([\cfrac{1}{s}]\),

\(\lambda_V\) - wskaźnik przestrzeni szkodliwej \([-]\),

\(\lambda_D\) - wskaźnik strat dławienia w zaworach roboczych sprężarki \([-]\),

\(\lambda_T\) - wskaźnik oddziaływania termicznego ścian cylindrów \([-]\),

\(\lambda_N\) - wskaźnik strat nieszczelności \([-]\).