Życie jest wspaniałe, należy tylko spoglądać na nie przez właściwe okulary. Alexandre Dumas

Wzór na stopień ekspansji płynu

Wzór na stopień ekspansji płynu ma postać:

\(\chi=\cfrac{R_j}{R}\)

gdzie:

\(\chi\) - stopień ekspansji płynu \([-]\),

\(R_j\) - promień strumienia po rozszerzeniu \([m]\),

\(R\) - promień kapilary przed rozszerzeniem \([m]\).