Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie. Albert Camus

Wzór na straty ciepła do gruntu

Wzór na straty ciepła do gruntu ma postać:

\(Q_g(m)=0,024\left\{L_s\left(T_{ij}-T_o\right)+L_pT_acos\left[\cfrac{\pi(n-1-\beta)}{6}\right]\right\}\cdot L_d(m)\)

gdzie:

\(Q_g(m)\) - straty ciepła do gruntu \([\cfrac{kW\cdot h}{miesiąc}]\),

\(L_s\) - współczynnik sprzężenia stałych w czasie strat ciepła do gruntu \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(L_p\) - współczynnik sprzężenia periodycznego strat ciepła do gruntu \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(L_d(m)\) - liczba dni w miesiącu m-tym \([-]\),

\(T_{ij}\) - obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego w j-tej strefie budynku \([^oC]\),

\(T_o\) - średnia temperatura powietrza zewnętrznego w roku \([^oC]\),

\(T_a\) - amplituda roczna temperatury powietrza zewnętrznego \([^oc]\),

\(n\) - kolejny numer m-tego miesiąca w roku \([-]\),

\(\beta\) - parametr zależny od rodzaju podłogi np. β=2 dla podłogi na gruncie z izolacją pionową,  β=1 dla pozostałych przypadków \([-]\).