Wiele spośród rzeczy, które możesz policzyć, nie liczą się. Wiele z tych, których policzyć nie można, naprawdę się liczą. Albert Einstein

Wzór na strumień masy roztworu ciekłego bogatego

Wzór na strumień masy roztworu ciekłego bogatego ma postać:

\(\dot m_b=\dot m+\dot m_u\)

gdzie:

\(\dot m_b\) - strumień masy roztworu ciekłego bogatego \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(\dot m\) - strumień masy pary czynnika chłodniczego \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(\\dot m_u\) - strumień masy ciekłego roztworu ubogiego \([\cfrac{kg}{s}]\).