Tak naprawdę Boga nie należy szukać poza sobą, bowiem on jest w nas, w naszej dobroci, miłości i poczuciu braterstwa. Edward Abramowski

Wzór na strumień masy wody grzejnej

Wzór na strumień masy wody grzejnej ma postać:

\(\dot m_{OG}=\cfrac{\dot Q_{OG}}{c_p\cdot \left(t_z-t_p\right)}\)

gdzie:

\(\dot m_{OG}\) - strumień masy wody grzejnej \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(\dot Q_{OG}\) - moc obiegu grzejnego \([W]\),

\(c_p\) - ciepło właściwe wody \([\cfrac{J}{kg\cdot K}]\),

\(t_z\) - temperatura zasilania \([K]\),

\(t_p\) - temperatura powrotu obiegu grzejnego \([K]\).