Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić :) To, co nierzeczywiste, nie istnieje :) Na tym polega pokój Boży :) Kurs Cudów

Wzór na sumaryczny opór cieplny osadu

Wzór na sumaryczny opór cieplny osadu ma postać:

\(\sum\cfrac{1}{\alpha_o}=\cfrac{k_{cz}-k}{k_{cz}k}\)

gdzie:

\(\sum\cfrac{1}{\alpha_o}\) - sumaryczny opór cieplny osadu \([\cfrac{m^2\cdot K}{W}]\),

\(k_{cz}\) - współczynnik przenikania ciepła ścian czystych \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(k\) - współczynnik przenikania ciepła osadu \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\).