Nienawiści nie można zniszczyć nienawiścią. Pokona ją tylko miłość. Takie jest odwieczne prawo. Budda

Wzór na szerokość kompensatora U-kształtnego

Wzór na szerokość kompensatora U-kształtnego ma postać:

\(A_{min}=2\Delta L+SA\)

gdzie:

\(A_{min}\) - minimalna szerokość kompensatora U-ksztaltnego \([mm]\),

\(\Delta L\) - wydłużenie liniowe \([mm]\),

\(SA\) - odstęp bezpieczeństwa (dla rur z tworzyw sztucznych SA=150) \([mm]\).