Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to oznacza tylko tyle, że koncentrujesz się na tym, czego nie masz. W przeciwnym razie musiałbyś doświadczać błogostanu. Anthony de Mello

Wzór na szybkość ścinania (przepływ Couette'a)

Wzór na szybkość ścinania (przepływ Couette'a) ma postać:

\(\dot\gamma=R_1\cfrac{\Omega}{R_2-R_1}\)

gdzie:

\(\dot\gamma\) - szybkość ścinania \([\cfrac{1}{s}]\),

\(R_1\) - promień cylindra wewnętrznego \([m]\),

\(R_2\) - promień cylindra zewnętrznego \([m]\),

\(\Omega\) - prędkość kątowa \([\cfrac{rad}{s}]\).