Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór na temperatura ścianki od strony czynnika ogrzewającego

Wzór na temperatura ścianki od strony czynnika ogrzewającego ma postać:

\(t_{SA}=t_A-\cfrac{k\Delta t}{\alpha_A}\)

gdzie:

\(t_{SA}\) - temperatura ścianki od strony czynnika ogrzewającego \([K]\),

\(t_A\) - temperatura czynnika ogrzewającego \([K]\),

\(k\) - współczynnik przenikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(\alpha_A\) - współczynnik wnikania ciepła czynnika ogrzewającego \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(\Delta t\) - różnica temperatur gdzie \(\Delta t=t_A-t_B\) \([K]\),

\(t_B\) - temperatura czynnika odbierającego ciepło \([K]\).