Miłość, która mnie uszczęśliwia to taka, którą mogę dzielić z Tobą. Don Miguel Ruiz

Wzór na wartość modułu sprężystości gruntu

Wzór na wartość modułu sprężystości gruntu ma postać:

\(E_m=E_{oed}\cfrac{(1+v)(1-2v)}{1-v}\)

gdzie:

\(E_m\) - wartość modułu sprężystości gruntu \([Pa]\),

\(E_{oed}\) - moduł edometryczny \([Pa]\),

\(v\) - współczynnik Poissona \([-]\).